4 đặc điểm của những sản phẩm thu hút khách hàng

Trong slide tóm tắt cuốn sách “Hooked” của mình, tác giả Nir Eyal chia sẻ 4 đặc điểm mà những sản phẩm thu hút khách hàng cần/nên có.

Sản phẩm thu hút khách hàng thông qua những cái “móc câu” khách của mình. 4 đặc điểm quan trọng của những cái móc tốt nhất là:

  1. Fast (Giúp người dùng nhanh chóng dùng được sản phẩm)
  2. Frequent (Giúp người dùng thường xuyên sử dụng sản phẩm)
  3. Rewarding (Mang lại lợi ích/niềm vui cho người dùng)
  4. Easy-to-enter/try (Giúp người dùng dễ dàng thử sản phẩm)

Những sản phẩm nào tích hợp càng nhiều những yếu tố này thì càng dễ thu hút và giữ được khách hàng dài lâu.

4 đặc điểm mà những cái móc câu khách(hooks) tốt nhất cần/nên có
4 đặc điểm mà những cái móc câu khách(hooks) tốt nhất cần/nên có

Kích vào hình để phóng to

Tôi rất thích những thông tin dạng này vì chỉ với vài phút là chúng ta đã học/ôn lại được những thông tin hữu ích có thể áp dụng ngay (actionable knowledge) vào sản phẩm thực tế.