Thành thật xem lại trận đấu của chính mình

Khi nghiệm lại về điểu gì thật sự quan trọng để giúp một người phát triển về bất kì điều gì họ muốn, tôi thấy việc “xem lại trận đấu” là một kỹ năng thiết yếu hàng đầu.

Tất nhiên, trận đấu ở đây không phải là trận đấu bóng, là World cup vừa kết thúc, mà là trận đấu của mỗi chúng ta trong cuộc sống và trong công việc từng ngày.

Continue reading Thành thật xem lại trận đấu của chính mình