Hướng dẫn học lập trình trí tuệ nhân tạo cho người mới bắt đầu

Trong năm 2021 vừa qua, tôi đã bắt đầu với Deep learning, hướng đi mới của trí tuệ nhận tạo (AI) trong thập kỷ vừa qua.

Với 1 năm kinh nghiệm học và làm AI part-time, và nhiều năm kinh nghiệm trong ngành IT, tôi nghĩ mình có thể chia sẻ một số trải nghiệm để giúp các bạn đang có ý định bắt đầu lập trình AI có thể thấy được một lộ trình học rõ ràng hơn và qua đó tạo ra động lực để giúp bạn bắt đầu.

Continue reading Hướng dẫn học lập trình trí tuệ nhân tạo cho người mới bắt đầu