Lúc nào người thầy xuất hiện?

Trong đạo phật có câu: “When the student is ready, the teacher will appear”.

Câu này dịch sang tiếng Việt là: “Khi người học trò sẵn sàng, người thầy sẽ xuất hiện”.

Cái hay ở đây là bất kì khi nào người trò sẵn sàng, người thầy sẽ xuất hiện. Nghe có vẻ hơi thần thoại, giống như Bụt xuất hiện.

Teachers will appear
Image by Pixabay

Nhưng sự thật có vẻ như là vậy!

Continue reading Lúc nào người thầy xuất hiện?