Về toán tư duy, mental math & number sense

Translate this page:

Hiện nay, tôi thấy có nhiều chương trình dạy toán cho học sinh cấp I, II với cụm từ “toán tư duy” trong chương trình, ví dụ như “Chương trình học toán tư duy XYZ”.

Tôi gần như chưa nghe cụm từ này lúc còn đi học (mặc dù là một người học chuyên toán ở phổ thông), nên tôi cũng khá tò mò muốn tìm hiểu loại toán này là gì.

Continue reading Về toán tư duy, mental math & number sense

Tư duy bậc cao: tầm quan trọng và cách phát triển

Translate this page:

Trong công việc và cuộc sống, chúng ta thỉnh thoảng gặp những người rất linh hoạt trong khả năng áp dụng kiến thức từ mảng này sang mảng khác. Ở trường lớp, chúng ta cũng thỉnh thoảng nghe những cụm từ như: “học một hiểu mười”.

Trong bài chia sẻ này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu một khái niệm có thể giúp làm sáng tỏ việc này, đó là “Kỹ năng tư duy bậc cao” (dịch từ cụm từ tiếng Anh “Higher-order thinking skills”, viết tắc là HOTS).

Continue reading Tư duy bậc cao: tầm quan trọng và cách phát triển

A few thoughts on the current phase of online learning

In this article from A16z, the author discussed the 3 phases in online learning in the US.

Here’s  a quick recap of the 3 phases, according to the authors:

Phase 1: MOOCs (Massive Online Open courses): referring to university-style courses such as those offered by Coursera, MIT Open courses, etc.

Phase 2: Built tools & resources that support in-person tutoring.
This phase includes softwares in 3 sub categories:

  • Learning management systems (LMS): for admin-related work
  • Pre-recorded content: such as YouTube, Khan Academy, Duolingo, etc.
    • In my opinions, we should have a new category to include self-study learning software such as Duolingo, ABC Mouse, etc. b/c their content are way more dynamic and customized than pre-recorded videos.
  • Tutoring & tutor-matching platforms: facilitating online tutoring & students-tutors matching. Exs include PhotoMath, Brainly, etc.

Continue reading A few thoughts on the current phase of online learning

Interesting points from “The best way to learn Math facts”

I recently happened to come across an article on the topic of learning Math facts, titled “Fluency Without Fear: Research Evidence on the Best Ways to Learn Math Facts” by Jo Boaler.

The topic of making Math cool again is, in my opinions, very critical b/c it’s the foundation of all sciences and it should have been cool. The way it’s currently taught and approached makes it uninteresting and scary.

Below are a couple of interesting points I gathered from the above article:

Continue reading Interesting points from “The best way to learn Math facts”

A few ideas on EdTech, from A16z’s podcast

A16z just had a podcast on EdTech, which I think is quite helpful to those of us who are interested in this space.

Here’s the link to the audio.
(Below the audio, you’d also see the transcript, if you’d rather read than listening.)

Below are some interesting points I found from the podcast that can be the seeds for startups ideas:

Continue reading A few ideas on EdTech, from A16z’s podcast

Hướng dẫn cách tự học hiệu quả

Nếu bạn đang tự học, hay dự định tự học một kỹ năng hay kiến thức nào đó, ví dụ như tự học tiếng Anh, thì bạn đã đến đúng nơi rồi nhé!

Bài viết này sẽ giúp bạn định hướng được cách tự học như thế nào để có hiệu quả nhất bằng cách cùng bạn đi qua quá trình tự học, những trở ngại và cách vượt qua để bạn có thể phát triển kỹ năng tự học của mình.

Continue reading Hướng dẫn cách tự học hiệu quả