A few thoughts on the current phase of online learning

In this article from A16z, the author discussed the 3 phases in online learning in the US.

Here’s  a quick recap of the 3 phases, according to the authors:

Phase 1: MOOCs (Massive Online Open courses): referring to university-style courses such as those offered by Coursera, MIT Open courses, etc.

Phase 2: Built tools & resources that support in-person tutoring.
This phase includes softwares in 3 sub categories:

  • Learning management systems (LMS): for admin-related work
  • Pre-recorded content: such as YouTube, Khan Academy, Duolingo, etc.
    • In my opinions, we should have a new category to include self-study learning software such as Duolingo, ABC Mouse, etc. b/c their content are way more dynamic and customized than pre-recorded videos.
  • Tutoring & tutor-matching platforms: facilitating online tutoring & students-tutors matching. Exs include PhotoMath, Brainly, etc.

Continue reading A few thoughts on the current phase of online learning

Interesting points from “The best way to learn Math facts”

I recently happened to come across an article on the topic of learning Math facts, titled “Fluency Without Fear: Research Evidence on the Best Ways to Learn Math Facts” by Jo Boaler.

The topic of making Math cool again is, in my opinions, very critical b/c it’s the foundation of all sciences and it should have been cool. The way it’s currently taught and approached makes it uninteresting and scary.

Below are a couple of interesting points I gathered from the above article:

Continue reading Interesting points from “The best way to learn Math facts”

“Yes, I have”: a story about an encounter with Itzhak Perlman

This is a story about an encounter of a guest with Itzhak Perlman, as told by Matthew Kelly in his book The Rhythm of Life.

The story begins:

Continue reading “Yes, I have”: a story about an encounter with Itzhak Perlman

A few ideas on EdTech, from A16z’s podcast

A16z just had a podcast on EdTech, which I think is quite helpful to those of us who are interested in this space.

Here’s the link to the audio.
(Below the audio, you’d also see the transcript, if you’d rather read than listening.)

Below are some interesting points I found from the podcast that can be the seeds for startups ideas:

Continue reading A few ideas on EdTech, from A16z’s podcast

Hướng dẫn tự học hiệu quả

Nếu bạn đang tự học, hay dự định tự học một kỹ năng hay kiến thức nào đó, ví dụ như tự học tiếng Anh, thì bạn đã đến đúng nơi rồi nhé!

Bài viết này sẽ giúp bạn định hướng được cách tự học có kết quả bạn muốn, bằng cách cùng bạn đi qua quá trình tự học, những trở ngại và cách vượt qua.

Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm câu trả lời cho câu hỏi: “Liệu tôi có thể tự học được không?”. Để trả lời câu hỏi này, trước hết chúng ta cần xác định rõ ràng hơn thế nào gọi là “tự học tiếng Anh”

Continue reading Hướng dẫn tự học hiệu quả

Bạn có nên xem phụ đề khi luyện nghe tiếng Anh?

Trong 4 kỹ năng tiếng Anh: nghe, nói, đọc & viết thì 2 kỹ năng đọc và viết, mặc dù được xem là 2 kỹ năng “thụ động” (passive), nhưng lại chính là cách hiệu quả nhất khi học tiếng anh, hay để hấp thụ một ngôn ngữ mới nào (acquire a new language).

Và khi luyện nghe tiếng Anh với các video của người bản xứ, một điều hay gặp là chúng ta thường xem phụ đề để giúp cho việc nghe.

Nhưng việc xem phụ đề có tốt hay không? Tốt khi nào và không tốt khi nào?

Và một câu hỏi còn cơ bản và quan trong hơn, là khi nào thì nên bắt đầu nghe những video của người bản xứ?

Trong bài viết này, tôi chia sẻ quan điểm của mình về cách luyện nghe tiếng Anh hiệu quả, và việc có nên xem phụ đề khi luyện nghe tiếng Anh.

Đọc tiếp bài viết này ở Tiếng Anh Mỗi Ngày.