2 interesting points from Andrew Ng’s interview with Geoffrey Hinton

In this interview in a Coursera course by Andrew Ng with Geoffrey Hinton, who according to Ng is one of the “Godfathers of Deep learning”, I found 2 points that were quite interesting and thought-provoking.

On research direction

When asked about his advice for grad students doing research, Hinton said, at about 30 mins in:

Continue reading 2 interesting points from Andrew Ng’s interview with Geoffrey Hinton

“Yes, I have”: a story about an encounter with Itzhak Perlman

This is a story about an encounter of a guest with Itzhak Perlman, as told by Matthew Kelly in his book The Rhythm of Life.

The story begins:

Continue reading “Yes, I have”: a story about an encounter with Itzhak Perlman

A few ideas on EdTech, from A16z’s podcast

A16z just had a podcast on EdTech, which I think is quite helpful to those of us who are interested in this space.

Here’s the link to the audio.
(Below the audio, you’d also see the transcript, if you’d rather read than listening.)

Below are some interesting points I found from the podcast that can be the seeds for startups ideas:

Continue reading A few ideas on EdTech, from A16z’s podcast

Lessons from “Multipliers” – How the best leaders make everyone smarter

Below are some of my learning points from the book “Multipliers: How the best leaders make everyone smarter” by Lize Wiseman.

In the book Wiseman introduces 2 types of leaders: Multipliers and Diminishers. As the names suggest, Multipliers are leaders who can “multiply” the smartness of the organization they manage, while Diminishers do the reverse.

Continue reading Lessons from “Multipliers” – How the best leaders make everyone smarter

Hướng dẫn cách tự học hiệu quả

Nếu bạn đang tự học, hay dự định tự học một kỹ năng hay kiến thức nào đó, ví dụ như tự học tiếng Anh, thì bạn đã đến đúng nơi rồi nhé!

Bài viết này sẽ giúp bạn định hướng được cách tự học như thế nào để có hiệu quả nhất bằng cách cùng bạn đi qua quá trình tự học, những trở ngại và cách vượt qua để bạn có thể phát triển kỹ năng tự học của mình.

Continue reading Hướng dẫn cách tự học hiệu quả

Live in the future

Đây là một bài tập hợp những ý tôi cho là hữu ích nhất trong bài viết How to get startup ideas của Paul Graham. Nếu bạn thấy thú vị, bạn nên đọc cả bài.

Với những bạn muốn tạo ra những ý tưởng mới, hi vọng bài này sẽ mang lại nhiều ý hay cho bạn.

Trong các trích dẫn, tôi đã dấu đi một sốt từ với mục đích đoán từ dành cho các bạn đang học tiếng Anh. (Nhưng nếu bạn hiểu ý nghĩa chung của đoạn, bạn sẽ đoán được các từ đã được ẩn đi bỏ). Để xem các từ được ẩn đi, xem phần Answers ở cuối bài.

Continue reading Live in the future