Về toán tư duy, mental math & number sense

Translate this page:

Hiện nay, tôi thấy có nhiều chương trình dạy toán cho học sinh cấp I, II với cụm từ “toán tư duy” trong chương trình, ví dụ như “Chương trình học toán tư duy XYZ”.

Tôi gần như chưa nghe cụm từ này lúc còn đi học (mặc dù là một người học chuyên toán ở phổ thông), nên tôi cũng khá tò mò muốn tìm hiểu loại toán này là gì.

Continue reading Về toán tư duy, mental math & number sense

Tư duy bậc cao: tầm quan trọng và cách phát triển

Translate this page:

Trong công việc và cuộc sống, chúng ta thỉnh thoảng gặp những người rất linh hoạt trong khả năng áp dụng kiến thức từ mảng này sang mảng khác. Ở trường lớp, chúng ta cũng thỉnh thoảng nghe những cụm từ như: “học một hiểu mười”.

Trong bài chia sẻ này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu một khái niệm có thể giúp làm sáng tỏ việc này, đó là “Kỹ năng tư duy bậc cao” (dịch từ cụm từ tiếng Anh “Higher-order thinking skills”, viết tắc là HOTS).

Continue reading Tư duy bậc cao: tầm quan trọng và cách phát triển

Hướng dẫn học lập trình trí tuệ nhân tạo (AI) cho người mới bắt đầu

Translate this page:

Trong thời gian vừa qua, tôi bắt đầu học Deep learning, hướng đi mới của trí tuệ nhận tạo (AI) trong thập kỷ vừa qua.

Với kinh nghiệm tự học và làm các projects AI ứng dụng trong ngoại ngữ cùng nền tảng nhiều năm kinh nghiệm trong ngành IT, tôi nghĩ mình có thể chia sẻ một số trải nghiệm để giúp các bạn đang có ý định bắt đầu lập trình AI có thể thấy được một lộ trình học rõ ràng hơn và qua đó tạo ra động lực để giúp bạn bắt đầu.

Continue reading Hướng dẫn học lập trình trí tuệ nhân tạo (AI) cho người mới bắt đầu

A Transformer model for inserting Vietnamese accent marks

Huggingface’s transformer library is enabling engineers and developers to access the latest latest developments in AI research. Kudos to them.

Below, I summarize how I made use of their library to re-solve an NLP problem related to the Vietnamese language.

The problem

After learning about Hidden Markov models about 10+ years ago, I decided to apply it to building a small, but practical, toy that can auto insert accent marks for Vietnamese language.

In a nutshell, Vietnamese has some letters that have additional marks put on them. For ex, in addition to the letter ‘a’, the Vi alphabet also contains these “marked versions”: ă, â.

And for each of these 3  versions (a, ă, â), we can then put the 5 tones on them. An example for ‘ă’ will be:  ắ (acute),  ằ (grave), ẳ (hook), ẵ (tilde), ặ (dot).

Continue reading A Transformer model for inserting Vietnamese accent marks

A few notes on Items Response Theory (IRT) and Computerized adaptive testing

Recently, I was thinking about how to improve the accuracy of assessment tests for ESL learners and so I googled and found Computerized Adaptive Testing (CAT).

During the process, I accidentally discovered an interesting theory behind it. It’s called Items Response Theory or IRT for short.

So I’ve spent some time reading up about it and in the process, picked up a few very useful bits about statistical hypothesis testing, which I’m very glad to have learned.

Below, I share the most important ideas about IRT that I’ve learned.

Continue reading A few notes on Items Response Theory (IRT) and Computerized adaptive testing

A few thoughts on learning, responsibility and commitment

Up to recently, I only knew of one meaning of “learning”: that is to take in more knowledge, or to improve one’s existing knowledge.

So it’s mostly about information and knowledge. About what one knows.

But with time and more experience in management, communication and work in general, I realized that there’s another type of learning that is even more important for one to make progress in work and life.

And it’s not quite the above type of learning more knowledge.

Continue reading A few thoughts on learning, responsibility and commitment