2018: Quyết tâm “Mới” – nhưng có “Thật”?

Mỗi lần năm mới đến là lúc chúng ta lên lịch những quyết tâm mới, những “new year resolutions”. Và không phải là ngoại lệ, năm nay tôi cũng có những quyết tâm cho 2018.

Một trong những quyết tâm mới của tôi trong năm 2018 là blog nhiều hơn, cũng như chia sẻ thường xuyên hơn những thông tin ngắn trên tường Facebook của tôi.

(Tôi bị thuyết phục bởi quan điểm rằng việc viết thường xuyên có 2 điểm thật sự tốt. Một là viết ra những suy nghĩ của mình là một cách hay để  chia sẻ những thông tin, kiến thức có ích – và việc chia sẻ thông tin thoải mái và liên tục là cần thiết cho một xã hội phát triển. Và thứ hai, đây là một cơ hội để tôi tập diễn đạt những ý tưởng của mình một cách rành mạch và rõ ràng.)

Why not be more Awesome in 2018?

Có hai việc làm nền cho những ý tưởng của bài viết này. Một là khi tôi viết ra những quyết tâm mới cho 2018, tôi thấy có nhiều điểm trong danh sách đó đã từng nằm trong danh sách của 2017, 2016 và thậm chí là ở 2014!

Continue reading 2018: Quyết tâm “Mới” – nhưng có “Thật”?

4 thí nghiệm giúp Duolingo tăng số người sử dụng hàng ngày

Tôi vừa đọc được bài chia sẻ của Gina Gotthilf, VP of growth ở Duolingo về 4 A/B testing và 4 kết luận đã giúp Duolingo tăng số người dùng hàng ngày của mình.

(Trước đây, tôi đã từng đề cập về Duolingo ở bài viết về tương lai của giáo dục).

Tăng tốc độ tăng trưởng

Dưới đây là 4 kết luận đó:

Continue reading 4 thí nghiệm giúp Duolingo tăng số người sử dụng hàng ngày

100 quy tắc cho entrepreneurs

Cách đây mấy hôm tôi tình cờ đọc bài viết của James Altucher về 100 quy tắc cho entrepreneurs (những người khởi nghiệp). Nhờ lại thì trước đây có đọc một cuốn sách của ông này nhưng lúc đó không thấy ấn tượng lắm. Tuy nhiên lần đọc này về những bài blog của ông thì thấy hóm hỉnh và ấn tượng hơn.

100 quy tắc cho entrepreneurs

Dưới đây là một số quy tắc trong danh sách này mà tôi thấy khá thú vị:

A)  It’s not fun. I’m not going to explain why it’s not fun. These are rules. Not theories. I don’t need to prove them.

But there’s a strong chance you can hate yourself throughout the process of being an entrepreneur. Keep sharp objects and pills away during your worst moments.

A) Khởi nghiệp không phải là chuyện thú vị. Tôi sẽ không giải thích vì sao nó không vui. Đây là nhưng quy tắc, chứ không phải lí thuyết. Tôi không cần phải chứng minh nó.

Nhưng có một khả năng cao rằng bạn sẽ thù ghét chính mình trong xuyên suốt quá trình khởi nghiệp. Giữ những vật nhọn và những viên thuốc xa tầm tay trong những giây phút tồi tệ nhất của mình.

E)  It’s OK to fail. Start over. Hopefully before you run out of money. Hopefully before you take in investor money. Or, don’t worry about it. Come up with new ideas. Start over.

E) Thất bại cũng OK. Bắt đầu lại. Hi vọng là (bạn thất bại) trước khi bạn hết tiền. Hi vọng là trước khi nhận tiền của các nhà đầu tư. Hoặc là, đừng lo nghĩ về những điều đó. Nghĩ ra những ý tưởng mới. Bắt đầu lại.

F)  Be profitable. Try to be profitable immediately. This seems obvious but it isn’t. Try not to raise money. That money is expensive.

F) Ở trong tình trạng có lời. Cố gắng có lời ngay. Điều này nghe có vẻ hiển nhiên nhưng nó thật sự không. Cố gắng không cần tiền đầu tư. Những khoản tiền đó đắt đỏ lắm.

J)  Don’t use a PR firm. Except maybe as a secretary. You are the PR for your company. You are your company’s brand. You personally.

J) Đừng sử dụng dịch vụ PR. Có thể trừ khi là sử dụng như một thư kí. Bạn chính là người đại diện cho công ty của bạn. Bạn là thương hiệu của công ty bạn. Chính cá nhân bạn.

Q) Hire local. You need to be able to see and talk to your programmers. Don’t outsource to India. I love India. But I won’t hire programmers from there while I’m living in the US.

Q) Tuyển dụng nơi bạn làm việc. Bạn cần phải gặp và nói chuyện với những người lập trình viên của bạn. Đừng outsource ra Ấn Độ. Tôi yêu Ấn Độ. Nhưng tôi sẽ không tuyển lập trình viên ở Ấn Độ khi tôi đang số ở Mỹ.

R)  Sleep. Don’t buy into the 20 hours a day entrepreneur myth. You need to sleep 8 hours a day to have a focused mind.

If you are working 20 hours a day, then that means you have flaws in how you are managing your time. You can argue about this but it’s true.

R) Ngủ. Đừng tin huyền thoại doanh nhân làm việc 20 tiếng mỗi ngày. Bạn cần ngủ 8 tiếng mỗi ngày để có một đầu óc tập trung.

Nếu bạn đang làm việc 20 tiếng mỗi ngày, điều này có nghãi là bạn đang mắc lỗi trong việc quản lí thời gian của mình. Bạn có thể tranh cãi về điều này nhưng nó thật sự đúng.

AA) Give employees structure. Let each employee know how his or her path to success can be achieved. All of them will either leave you or replace you eventually. That’s OK. Give them the guidelines how that might happen. Tell them how they can get rich by working for you.

AA) Tạo cấu trúc cho nhân viên của bạn.  Hãy để mỗi nhân viên biết cách con đường đến thành công của anh ta hay cô ta sẽ đạt được như thế nào. Tất cả nhân viên của bạn cuối cùng rồi sẽ hoặc là bỏ bạn hoặc là thay thế bạn. Điều đó OK. Cho nhân viên của bạn hướng dẫn về việc những điều đó sẽ diễn ra như thế nào. Nói cho họ biết cách họ sẽ trở nên giàu có làm việc cho bạn.

NN) You have no more free time. In your free time you are thinking of new ideas for customers, new ideas for services to offer, new products.

NN) Bạn sẽ không còn có thời gian rảnh nữa. Trong thời gian rãnh bạn đang (bận) suy nghĩ về những ý tưởng mới cho khách hàng, những ý tưởng mới về những dịch vụ để cung cấp, những sản phẩm mới.

XX)  Execution is a dime a dozen. If you have an idea worth pursuing, then just make it. You can build any website for cheap. Hire a programmer and make a demo. Get at least one person to sign up and use your service. If you want to make Facebook pages for plumbers, find one plumber who will give you $10 to make his Facebook page. Just do it.

Fail quickly. Good ideas are HARD. It’s execution that is a dime a dozen.

XX) Thực hiện là một chuyện thường thôi. Nếu bạn có một ý tưởng đáng theo đuổi, đơn giản là thực hiện nó. Bạn có thể xây dựng bất kỳ trang web nào với giá rẻ. Thuê một lập trình viên và thực hiện một bản demo. Tìm ít nhất một người để đăng ký và sử dụng dịch vụ của bạn. Nếu bạn muốn tạo những trang Facebook Page cho thợ sửa ống nước, tìm một thợ ống nước chịu trả bạn 10 đô la để làm trang Facebook cho ông ta. Cứ làm đi.

Hãy thất bại nhanh. Có ý tưởng tốt là CHUYỆN KHÓ. Thực hiện là một chuyện cũng thường thôi.

III) Don’t worry about anyone stealing your ideas. Ideas are worthless anyway. It’s OK to steal something that’s worthless.

III) Đừng lo lắng về việc ai đó sẽ ăn cắp ý tưởng của bạn. Ý tưởng dù sao cũng không có giá trị gì. OK cho việc ăn cắp một thứ không có giá trị.

Đọc toàn bộ bài này ở đây.

 

Tham dự hội thảo online đầu tiên do tôi tổ chức

[Cập nhật]
Đây là videos của tuần hội thảo giữa tháng 4 vừa rồi:

Ngày 11/04/17 – Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả & Động lực học tiếng Anh


Ngày 12/04/17 – Phương pháp học Từ vựng, Ngữ pháp & Cải thiện kĩ năng đọc và viết


Ngày 13/04/17 – Cải thiện khả năng giao tiếp trong tiếng Anh


Ngày 14/04/17 – Duy trì trình độ tiếng Anh lâu dài

Tôi vẫn luôn yêu thích việc giúp tất cả những ai chưa giỏi tiếng Anh đạt đến trình độ tiếng Anh họ muốn.

Trong vài năm qua, tôi vẫn không ngừng nghĩ làm điều đó, nhưng không hiện diện trực tiếp mà đứng đằng sau góp phần xây dựng nên Gia sư TOEIC LeeRit.

Gần đây tôi chợt nghĩ rằng có thể sự xuất hiện trực tiếp của tôi có thể truyền “lửa” và sự rõ ràng cho một số bạn, đặc biệt là những bạn mới bắt đầu lại hay những bạn đang cần thêm động lực để duy trì việc học tiếng Anh của mình.

Và vì thế, trong tuần tới đây từ 11/4 (thứ 3) – 14/4 (thứ 6), tôi sẽ tổ chức 4 buổi hội thảo trực tuyến mà qua đó tôi sẽ trực tiếp trả lời những câu hỏi hay gặp trong việc học tiếng Anh.

Và đây là link đến Facebook group nơi mà bạn sẽ có thể tham dự những buổi hội thảo trực tuyến này cùng tôi: facebook.com/groups/tienganhpeterhung/

All the webinars will start at 8pm, so hope you’d manage to attend at least one or two sessions. For detailed schedule, please check the posts in the above Facebook group.

See you then!

Your business and your growth as an entrepreneur

2016 is coming to an end and as usual, I think I should write some thing as I reflect over my actions and results of 2016.

But that would be too broad a topic to write about and would make this post unfocused. So instead, I’d share with you about one of the most important points I’ve learned over the past year about the growth rate of entrepreneurs.

How many books should entrepreneurs read a year?

I’ve been a book enthusiast for a long time and that means I’ve read, say, for average 7 books a year for the past 10 years or so. Before doing startups, most of the books I read are about personal development and for the past 3 years or so, they’re all about business and startups.

7 books a year used to seem like a big deal for me. I’m an action-all-the-time person so to finish a book it would spread over a few weeks. And from time to time, I got distracted by other things and this prolonged the reading time even more.

Then one day I got curious as to how many books other entrepreneurs read. And here is a startling stats:

Continue reading Your business and your growth as an entrepreneur

3 điểm bạn cần biết về việc học Online

Từ bài viết này của tạp chí Forbes, có 3 câu hỏi về việc học online mà tôi nghĩ bạn sẽ muốn biết câu trả lời. Đọc tiếp dưới đây để có câu trả lời cho mình bạn nhé.

1. Học online có những dạng nào?

Học Online có rất nhiều hình thức khác nhau. Hiện nay, tôi thấy những dạng phổ biến nhất của hình thức học online là:

  • Học với chương trình online được lập trình “thông minh”, tương tác trực tiếp với người học. Dạng này đang phổ biến trong các mảng về phát triển trí tuệ, ngoại ngữ, … Đây là mảng đòi hỏi nhiều tương tác giữa người và máy, một khía cạnh mà cá nhân tôi rất thích.
  • Học thông qua videos được quay sẵn, có thể được tích hợp trong một môi trường với nhiều công cụ hỗ trợ người học như forum Q&A. Dạng này có CourseraUdacity là khá nổi tiếng. Một danh sách dài hơn bạn có thể xem ở đây.
  • Học với giáo viên qua môi trường online (như Skype, Google Hangout hoặc một hệ thống được xây dựng riêng với tính năng video call)

2. Học Online đã … thật sự phổ biến hay chưa?

Hiện nay, học online đã trở nên rất phổ biến!

Cụ thể, theo trích dẫn trong bài báo ở trên, vào năm 2014 đã có hơn 80% các trường đại học nổi tiếng ở Mỹ đã cung cấp dịch vụ học online!

Những khóa học online nổi tiếng tôi biết gồm có Stanford & MIT (tôi nhớ 2 trường này cung cấp khóa học online thuộc loại sớm nhất)

Chắc sẽ không còn phải bàn cãi rằng hiện nay bất kì kĩ năng nào bạn muốn phát triển, bất kì ngôn ngữ nào bạn muốn học, tất cả đều có “trên mạng”.

Vậy thì, câu hỏi quan trọng mà bạn đang có trong đầu sẽ là…

3. Học Online có hiệu quả không?

Nói cách khác, so với cách học offline truyền thống thì học online hiệu quả bằng, thua hay hơn?

Theo bài viết của tạp chí Forbes được đề cập ở trên, đây là kết luận của gần 30 năm nghiên cứu, trong đó có cả nghiên cứu của Bộ Giáo dục Mỹ:

Không có sự khác biệt lớn về hiệu quả giữa học online và offline
Không có sự khác biệt lớn về hiệu quả giữa học online và offline

Khi đọc điểm này, chính tôi cũng thấy có cái gì đó “không ổn”. (Xét về câu chữ thì không thể nói là câu trên sai bởi không có sự khác biệt lớn chứ đâu có phải là hoàn toàn không có sự khác biệt nào!)

Về chuyện ái ngại, tôi nghĩ chắc bạn sẽ giống tôi. Việc học online là một xu thế lớn (và có thể là tất yếu), nhưng hiệu quả nó mang lại vẫn còn đang trong quá trình được kiểm chứng. Và việc hoài nghi này không phải là không có lí bởi rất nhiều bạn vẫn chưa thành công với việc học online.

Học online nó có những lợi ích vượt trội của nó mà ở bài này tôi sẽ không đi sâu. Tôi chỉ nói tóm gọn là: tiện lợi, cá nhân hóa cho riêng bạn giúp đạt mục tiêu nhanh hơn; và chi phí thấp.

Điểm khiến hiệu quả của việc học online chưa cao là do nó dựa trên sự tự nguyện.  Điều này chắc hẳn ai đã từng học online cũng đã cảm nhận được: không “được” bắt học, học phí bỏ ra lại thấp nên không thấy tiếc, và hai điểm này cộng lại dễ tạo ra cảm giác lười học; và lười vài hôm rồi thì có nguy cơ bỏ nữa chừng.

Trong số những người học hiệu quả, tôi thấy họ thường là những người học có mục tiêu ngắn hạnrõ ràng: như học thi một chứng chỉ nào đó với một mục tiêu điểm số rõ ràng; học để lấy một chứng chỉ nghề, …

Ngoài ra, có một nhóm nhỏ nữa là những người “đã về hưu mà vẫn ham học”. Không còn phải quá bận tâm chuyện công việc và gia đình giúp họ thu xếp được thời gian rãnh đều mỗi ngày để học.

Xét về đường dài, tôi vẫn chưa dám tin là đa số mọi người sẽ học nguyên cả bằng đại học, cao đẳng gồm mấy chục môn tại nhà! Việc đó đòi hỏi một kĩ luật quá lớn; và hơn nữa việc đến trường còn có những giá trị cực kì thiết yếu ngoài việc học kiến thức, như việc hình thành khả năng giao tiếp, làm việc và kết bạn. Một dạng nào đó của blended learning (“học trộn lẫn” online & offline)  có lẽ sẽ là một giải pháp trọn vẹn hơn cả.

Nếu trước đây bạn (hoặc bố mẹ bạn) phải tốn rất nhiều tiền để đem đến cho bạn một môi trường giáo dục tốt và để bạn có thể xây dựng những kĩ năng và kiến thức cần thiết thì giờ đây, bất kì mảng kiến thức nào cũng có sẵn chờ bạn học với một mức phí thấp hơn nhiều lần.

Tôi nghĩ đó là giá trị tuyệt vời nhất của kỉ nguyên học online: đem cơ hội được giáo dục, được mở mang kiến thức đến với tất cả mọi người.
Và tôi hi vọng bạn sẽ nắm lấy cơ hội này cho mình.

Tiếp theo: Kiến thức vs Suy luận trong giáo dục – Góc nhìn của Peter Hưng.